Teenused

Juriidilised teenused advokaadibüroos Kasak & Lepikson

 • Kohtumenetlus ja vahekohus
 • Saneerimine ja pankrotimenetlus
 • Äriõigus
 • Lepinguõigus
 • Asjaõigus
 • Kinnisvara
 • Planeerimine ja ehitamine
 • Intellektuaalse omandi kaitse
 • Kindlustus
 • Tööõigus
 • Perekonna- ja pärimisõigus
 • Haldusmenetlus
 • Maksuõigus
 • Riigihanked
 • Kriminaal- ja karistusõigus

Klientide vastuvõtt toimub eelneva kokkuleppe alusel. Meie kontaktid leiate siit.